top of page
CO TO JEST SKŁADKA CZŁONKOWSKA?

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NIE JEST FORMĄ OPŁATY ZA JAKĄKOLWIEK USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ KLUB (np.: obozy stacjonarne, badania lekarskie, treningi klubowe, wyjazdy na zawody, sprzęt do ćwiczeń, strój, opłaty sędziowskie, licencje, opieka medyczna, ubezpieczenie itp.), A ŚWIADOMYM WSPARCIEM I WYRAZEM CHĘCI NALEŻENIA DO SPOŁECZNOŚCI KLUBU SPORTOWEGO GIMNASTYKI I TAŃCA MASH ART I REPREZENTOWANIA JEGO BARW.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 5-go dnia każdego miesiąca. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd klubu. Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 10 miesięcy w roku (wrzesień-czerwiec), przez cały okres trwania w członkostwie niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu.

WAŻNE INFORMACJE

Członków klubu nie obowiązuje opłata wpisowa, natomiast obowiązuje ich strój klubowy, który jest przypisany do danej grupy i który można zamówić w biurze pod nr tel. 536 400 064. Koszt jest zróżnicowany dla każdej grupy zawodników.

Drogi Rodzicu:

  1. Klub nie zwraca składek za nieobecności zawodnika.

  2. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku, gdy zawodnik przechodzi kosztowną i długoterminową rehabilitację (należy poinformować o tym biuro klubu i przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające taki stan rzeczy) lub ze względu na trudną sytuację materialną rodziców (również należy udokumentować).

WPŁATA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Składkę należy wpłacać do 5 dnia każdego miesiąca "z góry" na konto klubu:

mBank 07 1140 2004 0000 3402 7923 1516

z dopiskiem: #numer zawodnika, Imię i nazwisko zawodniczki / zawodnika, SKŁADKA CZŁONKOWSKA za jaki miesiąc

np: "#987654, Katarzyna Nowak, SKŁADKA CZŁONKOWSKA za styczeń 2021"

Numer zawodnika jest widoczny w E-Dzienniku.

W celu regularnego opłacania składek proponujemy wykonać stałe zlecenie w swoim banku co ułatwi sprawne i terminowe wpłaty.

Uwaga składki są księgowane do 7 dni od dnia wpłaty na konto klubowe.

bottom of page