top of page

Wykład On-line: Żyrardowscy Bohaterowie Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Żyrardowscy Bohaterowie Bitwy Warszawskiej 1920 r. - prelekcja o wkładzie lokalnych bohaterów w odzyskanie niepodległości. Wykład wyprodukowany w ramach projektu: "Polski taniec narodowy ku pamięci Żyrardowskich Bohaterom w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r." dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego ,,Koalicje dla Niepodległej'' #wiktoria1920. Projekt uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Żyrardowa - Pana Lucjana Chrzanowskiego. Warsztaty poprowadzi dwukrotny Mistrz Polski w Polskich Tańcach Narodowych, dyrektor Szkoły Tańca i Sztuki Baletu MASH ART Grzegorz Maślanka.


Prelegent: Bogusław Nietrzebka


Partnerami projektu są:

Centrum Kultury w Żyrardowie

Fundacja Herbu Ostoja

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

Muzeum Mazowsza Zachodniego


"Polski taniec narodowy ku pamięci Żyrardowskich Bohaterom w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r." to warsztaty polskich tańców narodowych skierowane do mieszkańców Żyrardowa. Warsztaty połączone z prelekcjami o: Żyrardowskich Bohaterach w Bitwie Warszawskiej, Tańcu Polskim jako nośniku polskiego charakteru, tożsamości kulturowej i narodowej. Celami projektu jest upowszechnienie wiedzy nt. BW 1920r., Bohaterów Żyrardowskich, którzy wzięli w niej udział, a także podkreślenie funkcji tańca, jaką pełnił w okresie, gdy Polska walczyła o swoją niepodległość. Warsztaty tańców polskich są skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych a także seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami będą realizowane w Żyrardowie, a ich efektem końcowym będzie pochód ku czci Bohaterom BW 1920r. ulicami miasta i prezentacja tańców polskich na głównym placu miejskim. @niepodlegla1918 #niepodlegla1918

15 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page