top of page
Stationary photo

Projekty

Project Name

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Hanusia Reaktywacja!

"Hanusia - Reaktywacja!" to kwerenda przygotowująca materiału do rozpoczęcia do cyklu zajęć tanecznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów - mieszkańców Żyrardowa. "Hanusia" to nazwa historycznego zespołu ludowego, który funkcjonował na terenie miasta Żyrardowa w XIX i XX wieku, bowiem Muzeum Mazowsza Zachodniego wspomina Hanusię w pierwszych wzmiankach na jego temat z 1894 r. kiedy odbył się koncert w muszli koncertowej na terenie miasta Żyrardowa.

bottom of page