top of page

Taneczna Mapa Żyrardowa

Już od 20 października możecie znaleźć na mieście Taneczną Mapę Żyrardowa! Pełna pięknych opisów tańców, zdjęć pary tanecznej w kostiumach narodowych. Inspiracją do jej powstania była książka Pawła Hulki-Laskowskiego pt. "Mój Żyrardów - z dziejów polskiego miasta i życia pisarza", który w swojej książce również podejmuje temat tańca ludowego i narodowego.


Celem tej publikacji jest upowszechnienie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości Polski, a także popularyzowanie wiedzy na temat Polskich Tańców Narodowych.


Dla spragnionych wiedzy zamieszczamy wersję elektroniczną naszej publikacji!


"Polski taniec narodowy ku pamięci Żyrardowskich Bohaterom w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r." to warsztaty polskich tańców narodowych skierowane do mieszkańców Żyrardowa. Warsztaty połączone z prelekcjami o: Żyrardowskich Bohaterach w Bitwie Warszawskiej, Tańcu Polskim jako nośniku polskiego charakteru, tożsamości kulturowej i narodowej. Celami projektu jest upowszechnienie wiedzy nt. BW 1920r., Bohaterów Żyrardowskich, którzy wzięli w niej udział, a także podkreślenie funkcji tańca, jaką pełnił w okresie, gdy Polska walczyła o swoją niepodległość. Warsztaty tańców polskich są skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych a także seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami będą realizowane w Żyrardowie, a ich efektem końcowym będzie pochód ku czci Bohaterom BW 1920r. ulicami miasta i prezentacja tańców polskich na głównym placu miejskim. @niepodlegla1918 #niepodlegla1918
71 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page