top of page

Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży!"Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży” - to oferta, która będzie realizowana przez Fundację Klub Sportowy Gimnastyki i Tańca MASH ART w Żyrardowie w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków Urzędu Miasta Żyrardowa. Zajęcia będą prowadzone dla dzieci i młodzieży z obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji określonego w uchwale nr LIX/456/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r.


Otwieramy zapisy na bezpłatne zajęcia z gimnastyki artystycznej i akrobatyki w ramach miejskiej rewitalizacji!Zajęcia będą się odbywały na terenie miasta w szkołach podstawowych oraz siedzibie fundacji! Zajęcia są bezpłatne! Zajęcia ruszają od 1 grudnia 2021 r. Więcej informacji: biuro@szkolazyrardow.pl i pod nr tel. 536 400 06441 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page